Władze stowarzyszenia

Władze stowarzyszenia


Anna Różycka - Prezes

Pedagog szkolny, pedagog resocjalizacyjny, plastyk, profilaktyk uzależnień, reżyser, scenarzysta. Pracuje na różnych polach edukacji jako nauczyciel, wykładowca i szkoleniowiec. Współpracuje z wieloma instytucjami realizując swoje pomysły artystyczne i edukacyjne, angażując jednocześnie środowisko lokalne.Od ponad 20 lat działająca w kulturze tworząc inscenizacje, spektakle i musicale. Jest autorką spotów i filmów skierowanych do dzieci i młodzieży.


Anna Różycka - Prezes

Pedagog szkolny, pedagog resocjalizacyjny, plastyk, profilaktyk uzależnień, reżyser, scenarzysta. Pracuje na różnych polach edukacji jako nauczyciel, wykładowca i szkoleniowiec. Współpracuje z wieloma instytucjami realizując swoje pomysły artystyczne i edukacyjne, angażując jednocześnie środowisko lokalne.Od ponad 20 lat działająca w kulturze tworząc inscenizacje, spektakle i musicale. Jest autorką spotów i filmów skierowanych do dzieci i młodzieży.


Anna Różycka - Prezes

Pedagog szkolny, pedagog resocjalizacyjny, plastyk, profilaktyk uzależnień, reżyser, scenarzysta. Pracuje na różnych polach edukacji jako nauczyciel, wykładowca i szkoleniowiec. Współpracuje z wieloma instytucjami realizując swoje pomysły artystyczne i edukacyjne, angażując jednocześnie środowisko lokalne.Od ponad 20 lat działająca w kulturze tworząc inscenizacje, spektakle i musicale. Jest autorką spotów i filmów skierowanych do dzieci i młodzieży.


Klaudia Orzechowska - Wiceprezes

Absolwentka filologii angielskiej, zajmująca się aktorstwem, malarstwem, rysunkiem, śpiewem, tańcem, grą na pianinie i gitarze. Laureatka wielu konkursów recytatorskich i teatralnych na szczeblu regionalnym, powiatowym i ogólnopolskim. Odtwórczyni głównych ról teatralnych i filmowych. Animatorka kultury, aktywująca społeczność lokalną do działań twórczych.


Klaudia Orzechowska - Wiceprezes

Absolwentka filologii angielskiej, zajmująca się aktorstwem, malarstwem, rysunkiem, śpiewem, tańcem, grą na pianinie i gitarze. Laureatka wielu konkursów recytatorskich i teatralnych na szczeblu regionalnym, powiatowym i ogólnopolskim. Odtwórczyni głównych ról teatralnych i filmowych. Animatorka kultury, aktywująca społeczność lokalną do działań twórczych.


Klaudia Orzechowska - Wiceprezes

Absolwentka filologii angielskiej, zajmująca się aktorstwem, malarstwem, rysunkiem, śpiewem, tańcem, grą na pianinie i gitarze. Laureatka wielu konkursów recytatorskich i teatralnych na szczeblu regionalnym, powiatowym i ogólnopolskim. Odtwórczyni głównych ról teatralnych i filmowych. Animatorka kultury, aktywująca społeczność lokalną do działań twórczych.