Działalność

Działalność

Cele statutowe realizujemy poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, wychowanie przez sztukę, organizację i prowadzenie seminariów, warsztatów, spotkań, szkoleń, konsultacji promujących wartości oświatowe i kulturalne. Działania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych, działania mające na celu promocję zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia. Prowadzimy nie komercyjny impresariat artystyczny służący promocji artystów i realizacji przedsięwzięć statutowych. Działalność Stowarzyszenia opieramy na pracy społecznej członków.

Stowarzyszenie Kukułka Wierzbica

Cele statutowe realizujemy poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, wychowanie przez sztukę, organizację i prowadzenie seminariów, warsztatów, spotkań, szkoleń, konsultacji promujących wartości oświatowe i kulturalne. Działania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych, działania mające na celu promocję zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia. Prowadzimy nie komercyjny impresariat artystyczny służący promocji artystów i realizacji przedsięwzięć statutowych. Działalność Stowarzyszenia opieramy na pracy społecznej członków.

Stowarzyszenie Kukułka Wierzbica

Cele statutowe realizujemy poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, wychowanie przez sztukę, organizację i prowadzenie seminariów, warsztatów, spotkań, szkoleń, konsultacji promujących wartości oświatowe i kulturalne. Działania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych, działania mające na celu promocję zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia. Prowadzimy nie komercyjny impresariat artystyczny służący promocji artystów i realizacji przedsięwzięć statutowych. Działalność Stowarzyszenia opieramy na pracy społecznej członków.

Stowarzyszenie Kukułka Wierzbica